neljapäev, 23. november 2017

AJURÜNNAK
ÕPPEPROTSESSI JUHTIMINE DIGIAJASTUL

Arendusprojekt: TARGA KLASSI keskkonnas ainealaste materjalide koostamine ja kasutamine

Eesmärk:
Digilahenduste kasutamine Targa Klassi keskkonnas .
(Näit. Loobuda arvutitundidest, kus õpetaja eeldab digivahendite kasutamis. Töövihikutest loobumine erinevates kooliastmetes õpilaste koolikoti ja digivahendite kasuks. Jms. )


Kaardistada aineõpetajate oskused ja edasi minna uute võimalustega.

Kõigi õpetajate kaasamine ühisesse edasiminekuplaani.

1. Digitaalne kool- hetkeolukorra kaardistamine -1. detsember 2017
1.      Mis on juba hästi ?
2.      Millest peaks kohe loobuma?
3.      Mida soovite edasi arendada?

Mis tunne tekib kui räägitakse digivahendite kasutamisest ainetunnis?
Millest selline järeldus?

2. Digiveerandtunnid: 1., 7.. 11. detsember 2017 kolleegilt-kolleegile

3. Tagasiside: õpilastelt-õpetajatelt 12. detsember 2017
Õpetajale:
- Kui palju võtab aega digivahendite kasutamine Targa Klassi keskkonnas ainetunni ettevalmistamisel ja läbiviimisel? (Skaalal 1-10 )
- Kui mitu korda  (nädalas) oled valmis kasutama Targa Klassi lahendust ainetunnis ?
Õpilasele:
- Kui suur on Sinu jaoks kasutegur digivahendite kasutamisel Targa Klassi keskkonnas ainetunnis?
(Skaalal 1-10)

3.      
IDEED:

 1. Õppekavasse sisse kirjutada, mida osata erinevates ainetes arvutialaselt. Innovaatilised õpilood-internetist HITSA!!!!
 2. Robootika ja programmeerimise sisse kirjutamine matemaatika ainekavasse.
 3. Emakeele õpetaja tutvustab erinevaid keskkondi ja lehekülgi ja dokumendi vormistamist jne.
 4. Digikohvikud: 30 min nädalas huvitavaid äppe!
 5. Rühmatööde ruum!
 6. Õpiäpi väljatöötamine-AVASTUSRADA!
 7.  Õpilased koolitavad õpetajaid.
 8. Õpilased juhendavad robootikaringe ja progr. ringe.
 9. Digipooltunnid õpetajalt-õpetajale.
 10. Programmeerimine kui kirjaoskus (materjalid ka eesti keeles) ka ilma arvutiteta.
 11. STEAM õppimine (reaal-ja loodusained: ükski looja ei saa eksisteerida ilma kunstita).
 12. Õpperuumi ümberdisainimine. (Koolil lasteaialt palju õppida).
 13. IDEEDE- UNISTUSTE TABEL-õpetajatele ja õpilastele
 14. Meisterdamise klass (koos õpetajatega). Igasugust kraami leiutamiseks.
 15. Erinevad õppimisnurgad.
 16. IT-õpilaste rühm koolis abiks õpetajatele.
 17. eTwinningu projektitöö (ka EESTi sisesed ja Tuleb kohe autoriõigused ja eTwinning)
 18. Ümberpööratud klassiruum.(väga hästi töötab see matemaatikas. Video vaatamine st teemaga tutvumine ja siis lahendamine) INNOVAATILISED ÕPILOOD- õppevara.hitsa.ee
 19. Õpilaselt-õpilasele .Algklassiõpilased tellivad oma stsenaariumi järgi 9. klassi õpilastelt filmi.
 20. Õpetaja metoodika mutumine: Nädalaülesanded õpilastel käes (õpik baasiks: õpilased loovad õppematerjali ja õpetavad-raamatu lugemine ja kokkuvõtte tegemine ja eTwinningu projekt: 1 nädal: ind-ne töö, 2. nädal paaristöö, 3. nädal rühmatöö)
 21. Õpetaja mõtleb ülesandeid välja vaba ja tühja aja sisustamiseks.
 22. kool kae.edu.ee
 23. Erinevad keskkonnad: quizizz.com, ajalugu, eesti keel (testi sooritamine mitu korda, kuni selgeks saab), Classflow.com (I. Maadvere youtube kanalil juhend), Neardbord.com
 24. Erinevad kogukonnad: kogukonnapõhine õpe. Tartu teaduskool, nutikogukond jne.
 25. Mängumaailmad koolis. Õpilased ise loovad ja on juba õpimängud olemas.
 26. e-koolikott(koolielu kaob?) haridustehnoloogid.ee?
 27. 3D modelleerimine , filmid (da Vinci ims.)
 28. LIITREAALSUS: Ma võtan tavalise maailma ja panen talle virtuaalsuse peale
 29. VIRTUAALREAALSUS: edu.google.com/expeditions, 360 video jpm.,quivervision.com
 30. robot-tugiisik
 31. aatrium
 32.  e-õppepäev-põgenemisklass
TARK KLASS
INIMESED- õpetajate- ka muu personal (infojuht, haridustehnoloog,)õppematerjalide loomine pilvepõhises keskkonnas ainetunni läbiviimiseks
KUIDAS HINNATA- iga õpetaja tutvustab õppeaasta jooksul 2 õppematerjali, mille koostanud ise (abi saab kolleegidelt) Lähme vaatame, mida kolleeg teeb, saame ideid! Õpilaste -õpetaja tagasiside.
JUHTIMISOTSUSED – iganädalased digipooltunnid -kohvikud, (moderaatoriks-mentoriks haridustehnoloog)  aineõpetaja plaanikohaselt on valmis tutvustama oma ainealast väljundit digitaalse õppematerjali näol-julgemad varem, kes annavad ideid järgmistele
RESSURSID – õpetajalt-õpetajale (vajadusel kaasata koolitajaid väljaspoolt), mentori olemasolu

bit.ly/diginovember2017

1 kommentaar:

 1. Albu Põhikool tunnustab Aste Põhikooli olulise ja vajaliku teema tõstatamise ning suurepärase idee eest - digirikastada kaasaegset õpikeskkonda.
  Projekti paremaks õnnestumiseks soovitame omaltpoolt läbiviijatel täpsustada kahte aspekti:
  • Millised on targa klassi õpikäsituse indikaatorid õpetajale?
  • Milliseid konkreetseid õpiväljundeid ja -tulemusi on ainepõhiselt õpilastelt oodata ning milliste pädevuste omandamist need toetavad.
  Jõudu ja edu kavandatu elluviimisel!

  Lugupidamisega ning vaikset advendiaega, rahulikke jõule ja tujuküllast aastavahetust soovides
  Albu Põhikooli meeskond, 14.12.2017.


  VastaKustuta